Káptalanház

Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában című állandó kiállítás otthona

A kiállításnak teret adó épület szintén jelentős felújításon ment át. A földszintjén kialakított, Zalka János püspökről elnevezett vetítőterem, mely turisztikai filmeknek és előadásoknak ad helyet.

A Győri Egyházmegye Szent László Látogatóközpontjának új, állandó kiállítása Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában címmel. A tárlat a Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép történetét és kultuszát mutatja be. A kiállítás latin címe arra a 14. századi – az Egyházmegyei könyvtárban is megtalálható –  könyvritkaságra utal, amely összefoglalja az ebben a korban ismert szent ereklyéket. A magyar cím arra mutat rá, hogy az ereklyék mennyire szerves részei múltunknak, hétköznapjainknak, ünnepeinknek sok-sok évszázad óta.

A látogató a kiállítás elején megismerheti az ereklyék kialakulásának történetét, valamint szemügyre veheti Szent Maximus római kori, keresztény szent csontereklyéjét.

A kiállítás bemutatja és ismerteti az ereklyék művészettörténeti fontosságát, fajtáit és hatásukat a jelen korban; a tárlat a győri Püspökség féltett kincsei közül is számosat felvonultat.

A kiállítás fő témáját Szent László király kultusza képezi. Bemutatásra kerül a herma, valamint a benne lévő királyi koponyacsont különleges művészeti és a tudomány által feltárt eredményei. Teret szentel a Szent László-kultusznak és a fennmaradt művészi ábrázolásoknak. Végül a látogató megismerkedhet a több évszázadra visszanyúló,
liturgikus körmenet történetével is.

A tárlat másik fő oszlopát a Könnyező Szűzanya kegyképének bemutatása képezi. Megismerhetjük a kegykép történetének viszontagságait, a vérrel könnyezés csodája mellett egyéb érdekességeket. A kegykép kultuszának nemzetközi hatását kevesen ismerik, de itt láthatóak a tiszteletére emelt templomok és megfestett másai. A kiállítást egy összefoglaló film zárja, mely által a látogató egyfajta lelki elmélyülésben részesülhet.

A győri Káptalandombon, mint háromszoros búcsújáróhelyen így már valóbab méltó módon kerül bemutatásra a Könnyező Szűzanya-kegykép, a Szent László-herma, valamint Boldog Apor Vilmos kultuszát megidéző kiállítás. A megújult terekben, mai installációkkal és eszközökkel, egyedi kép és hanganyaggal segítik a látogatók elmélyülését.

A kiállításnak teret adó épület szintén jelentős felújításon ment át. A földszintjén kialakított, Zalka János püspökről elnevezett vetítőterem, mely turisztikai filmeknek és előadásoknak ad helyet.

 

Bővebb információ: http://www.kaptalandomb.hu/hu/kiallitas/1/legenda-aurea—ereklyek-vonzasaban/

Fenntartó

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelési nyilatkozat

Média támogató

Kapcsolat

9021 Győr, Baross Gábor út 21.
+36 96 311 771
gyor@tourinform.hu