Káptalanház

Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában című állandó kiállítás otthona

A kiállításnak teret adó épület szintén jelentős felújításon ment át. A földszintjén kialakított, Zalka János püspökről elnevezett vetítőterem, mely turisztikai filmeknek és előadásoknak ad helyet.

A Győri Egyházmegye Szent László Látogatóközpontjának új, állandó kiállítása Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában címmel. A tárlat a Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép történetét és kultuszát mutatja be. A kiállítás latin címe arra a 14. századi – az Egyházmegyei könyvtárban is megtalálható –  könyvritkaságra utal, amely összefoglalja az ebben a korban ismert szent ereklyéket. A magyar cím arra mutat rá, hogy az ereklyék mennyire szerves részei múltunknak, hétköznapjainknak, ünnepeinknek sok-sok évszázad óta.

A látogató a kiállítás elején megismerheti az ereklyék kialakulásának történetét, valamint szemügyre veheti Szent Maximus római kori, keresztény szent csontereklyéjét.

A kiállítás bemutatja és ismerteti az ereklyék művészettörténeti fontosságát, fajtáit és hatásukat a jelen korban; a tárlat a győri Püspökség féltett kincsei közül is számosat felvonultat.

A kiállítás fő témáját Szent László király kultusza képezi. Bemutatásra kerül a herma, valamint a benne lévő királyi koponyacsont különleges művészeti és a tudomány által feltárt eredményei. Teret szentel a Szent László-kultusznak és a fennmaradt művészi ábrázolásoknak. Végül a látogató megismerkedhet a több évszázadra visszanyúló,
liturgikus körmenet történetével is.

A tárlat másik fő oszlopát a Könnyező Szűzanya kegyképének bemutatása képezi. Megismerhetjük a kegykép történetének viszontagságait, a vérrel könnyezés csodája mellett egyéb érdekességeket. A kegykép kultuszának nemzetközi hatását kevesen ismerik, de itt láthatóak a tiszteletére emelt templomok és megfestett másai. A kiállítást egy összefoglaló film zárja, mely által a látogató egyfajta lelki elmélyülésben részesülhet.

A győri Káptalandombon, mint háromszoros búcsújáróhelyen így már valóbab méltó módon kerül bemutatásra a Könnyező Szűzanya-kegykép, a Szent László-herma, valamint Boldog Apor Vilmos kultuszát megidéző kiállítás. A megújult terekben, mai installációkkal és eszközökkel, egyedi kép és hanganyaggal segítik a látogatók elmélyülését.

A kiállításnak teret adó épület szintén jelentős felújításon ment át. A földszintjén kialakított, Zalka János püspökről elnevezett vetítőterem, mely turisztikai filmeknek és előadásoknak ad helyet.

Fenntartó

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelési nyilatkozat

Média támogató

Kapcsolat

9021 Győr, Baross Gábor út 21.
+36 96 311 771
gyor@tourinform.hu