Holdfényexpressz 1598

Franz Christoph Khevenhüller, Frankenburg grófjának évkönyvei II. Ferdinánd császár megbízásából készültek, s az osztrák történeti források között a legszámottevőbbek közé tartoznak. Bár az író csak tíz esztendős volt Győr töröktől való visszafoglalásakor, mégis találunk egy fejezetet erről az évről, mikor Ferdinánd huszadik életévét töltötte, s még csak főherceg volt.

Ebben a kötetben bukkant valami érdekesre Pirovits Aladár mérnök és műszaki tudományos szakíró, ami aztán további kutatásra sarkallta.

Az 1598. március 28-ról 29-re virradóra történt csodás kimenetelű győzelem után a szokásnak megfelelően Győrből elindult a hírekkel a futár. Majd 500 km-t tett meg lóhalálában, s április 3-án vagy 4-én érkezett meg Prágába Rudolf császárhoz.

Khevenhüller elbeszélése szerint azonban nem tudott újdonsággal szolgálni az uralkodónak, mert az már birtokában volt az információnak, sőt, olyasmit is tudott, ami nem is szerepelt Schwarzenberg üzenetében – amit állítólag ki sem nyitott. A király és jelen lévő tanácsosai elképesztették a hírnököt, mikor elmesélték neki, hogy tudják, hogy hogyan, hány órakor robbantották be Pálffyék a Fehérvári kaput, és egyéb részleteket az ezt követő utcai harcokról.

Rudolf király a történelemtudósok körében nem uralkodásra termettségéről volt híres, sokkal inkább a paranoiájáról, a testi örömök, művészetek és tudomány iránti elkötelezettségéről, valamint az alkímia iránti szenvedélyéről. Az akkori világ legkülöncebb és leghaladóbb gondolkodású tudósait hívta meg udvarába. A királyi tanácsosok egyike azt állította a hitetlenkedő futárnak, hogy egy angoltól tanulták meg egy olyan eszköz használatát, mely a holdfény alkalmazásával lehetővé tette az üzenetküldést több mérföldnyi távolságba is.

Pirovits leszűkítette a kört egyetlen angol származású matematikus-csillagászra Rudolf prágai udvarában abban az időszakban, dr. John Deé-re, aki a tükörtáviratozás eme változatát megmutathatta nekik. Csak iránytű – vagy ahogy akkor nevezték, tájoló – és tükrök kellettek hozzá, s konyhanyelven leírva és leegyszerűsítve az mondhatjuk, hogy a felek magaslati pontok között fényjelekkel „morzéztak” egymásnak.

Az az érdekesség, hogy Gauss heliotropnak (napfényíró, később heliográf) elnevezett találmánya, amely a napfényt használva erre ugyanezen az elven működött, majdnem két és fél évszázaddal később született csak meg, 1820-ban!

A Pirovits által „selenotrop”-nak (holdfényírónak) nevezett készülék az éj sötétjében – főleg az akkori, fényszennyezés nélküli éjszakában – ugyanolyan hatékony lehetett, mint a sokszor intenzívebb napfényt kihasználó heliotrop. Felhőtlen éjszakán, még ha nem is volt telihold (Khevenhüller gróf szerint éppen holdtölte volt a győzelem éjszakáján, az öröknaptár szerint 1598. márciusában 23-ára esett), akkor is láthatók voltak a fényjelek akár 30-40 km-es távolságból is.

Lósy-Schmidt Ede mérnök és technikatörténész is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és felrajzolta a távírópontok legvalószínűbb vonalát Győr és Prága között tizenhárom állomással. Állítólag nehézség nélkül  elsajátítható volt néhány jel, amelyekkel gyorsan és pontosan jó pár információt meg lehetett osztani az eseményekről.

Pirovits Aladár tanulmányából kiderül, hogy ez volt a holdfénytávíró első említett alkalmazása, mely nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős állomás tudománytörténeti szempontból. Mindezen túl nemcsak Rudolf császár tudományos újdonságok iránti rajongásáról ad tanúbizonyságot, hanem annak az eseménynek a fontosságáról is, amelynek hírét vitték a segítségével.

Nemcsak Rudolf, hanem Prága és Bécs szeme is Győrre szegeződött, hiszen a török uralom alóli felszabadításra tett kísérlet sikere vagy kudarca döntő befolyással bírhatott az Osztrák Birodalom – és Európa – sorsára is. Nem meglepő, hogy a lehető leghamarabb értesülni akartak arról, ha az oszmánok elleni védekezésre kellett készülniük.

Ehelyett a holdfényexpresszen csupa jó hír érkezett Prágába, s mire a futár odaért, már rég zajlott az ünneplés.

Fenntartó

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelési nyilatkozat

Média támogató

Kapcsolat

9021 Győr, Baross Gábor út 21.
+36 96 311 771
gyor@tourinform.hu