Könnyező Szűz-kegykép

Egyik legfontosabb vallási ereklyénket egy több tízezer életet megnyomorító háborúnak „köszönhetjük”.

A nyugat-írországi Galway volt a cromwelli hódításnak legtovább ellenálló végvár, mely 1651-ben esett el. A katolikusokat üldözőbe vették, és több mint ötvenezer embert küldtek kényszermunkára az angol gyarmatokra.

Az egyházi méltóságokat is száműzték, néhányukat a mai Belgiumba – köztük Walter Lynch püspököt is. Az írországi katolikusok mellett ő ennek a történetnek a hőse, aki a szóban forgó Madonnát – ami családi ereklye volt – a biztos pusztulás elől menekítette meg.

Belgiumból sikerült Bécsbe szöknie, ott ismerte meg az akkori győri püspököt, Püsky Jánost, akivel hamar szoros barátságot kötött. Püsky meghívta őt, hogy püspöki helynökként és kanonokként legyen a győri Káptalan tagja.

Walter Lynch 1655-ben érkezett városunkba, és 1663-ban bekövetkezett haláláig itt is élt, Bazilikánk kriptájában nyugszik ma is. Halálakor azzal fejezte ki háláját, amiért az itteni közösség befogadta őt és új otthont nyújtott neki, hogy a Győri Egyházra hagyományozta a nagy becsben tartott festményt.

A kegykép azonban úgy tűnik, kapcsolatban maradt hazájával, ahol tovább folytatódott a katolikusok üldözése. Az angol parlament kegyetlen tréfájának tűnhet, hogy az Írország apostolának és az ír katolikusok védőszentjének, Szent Patriknak ünnepén, március 17-én került kihirdetésre az ír püspököket végleg száműző dekrétum 1697-ben.

Ezen a napon, reggel hat és kilenc óra között a Szűzanya a győri székesegyház falán vérrel könnyezett számtalan hívő és egyházi méltóság szeme láttára. Vallási és társadalmi hovatartozástól függetlenül tömegek jártak a jelenség csodájára.

A cseppeket fehér gyolcskendővel itatták fel, melyet később ezüst keretbe foglaltak, és a mai napig az Egyházmegye kincstárában őriznek.

Messzeföldön híre ment az eseménynek, és néhány hónappal később császári parancsra Bécsben is körmenetben hordozták körbe a festményt.

A vérrel könnyezés 200. évfordulóján írországi küldöttség is jelen volt városunkban, 2003-ban pedig – a cromvelli hódítás lezárultának 350 éves évfordulója alkalmából – Pápai Lajos győri püspök a kép másolatát a Galway megyei Loughrea-ba vitte.

Kevesen tudják, hogy a Könnyező Szüzet Győrben „Ír Madonna”-ként, míg Írországban „Győri Miasszonyunk”-ként (“Our Lady of Győr”) is ismerik.

További érdekes párhuzam, hogy a Galway megyeieknek harminc kilométerrel arrébb, Eyrecourt városkában is van egy nagy becsben őrzött Madonnájuk, a Clonferti Miasszonyunk, akihez több ezer zarándok érkezik minden májusban.

A 14. századi, tölgyfából faragott, festett szoborról azt mesélik, hogy a cromwelli katolikusüldözés idején elrejtették, majd a 19. század elején egy favágó találta meg egy hatalmas tölgyfa odvában, mikor a fa vérezni kezdett ott, ahol a fűrésze belevágott.

 

Fenntartó

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelési nyilatkozat

Média támogató

Kapcsolat

9021 Győr, Baross Gábor út 21.
+36 96 311 771
gyor@tourinform.hu